5 Jul 2018 - 29 minVi skal ut i Nordsjøen og dorge makrell med en kystbåt fra Karmøy og bli med på

Fiske med snurrevad

Fiske med snurrevad Fiske med snurrevad

Fiske med snurrevad

Bløgging og blod i fisk | Nofima. Fiske med snurrevad

Fiske med snurrevad

Fiske med snurrevad

Fiske med snurrevad

Fiske med snurrevad

Fiske med snurrevad

Fiske med snurrevad

Fiske med snurrevad

. Fiske med snurrevad

Fiske med snurrevad

Fiske med snurrevad

Fiske med snurrevad

Fiske med snurrevad

Fiske med snurrevad

Fiske med snurrevad - Til fiskeri.no. Fiske med snurrevad

Fiske med snurrevad

Fiske med snurrevad

Fiske med snurrevad

Fiske med snurrevad

Fiske med snurrevad

Fiske med snurrevad

Fiske med snurrevad

Fiske med snurrevad

I: Fiske i Nordsjøen - Rapporter fra en del fartøyer som har drevet kommersielt fiske i perioden 1978-79. II: Snurrevad/partrålposisjoner - Rapporter fra kystvakten . Fiske med snurrevad

Fiske med snurrevad

Fiske med snurrevad

Fiske med snurrevad

Fiske med snurrevad

Fiske med snurrevad